Bezpieczeństwo informacji
(15 godzin wykładu na studiach I stopnia kierunku studiów INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA)

Tematy i zagadnienia:
1. Zajęcia organizujące
2. Terminologia i klasyfikacja tajemnic. Podstawy prawne w ochronie informacji, tajemnice prawnie chronione
3. Polityka bezpieczeństwa informacji
4. Zasady udostępniania informacji – zagrożenia i mankamenty
5. Wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów w systemach teleinformatycznych
6. Zabezpieczenia i wymagania w zakresie ochrony informacji. Administracyjne, techniczne i fizyczne bezpieczeństwo danych
7. Zajęcia podsumowujące 

Podstawowe moduły w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
(15 godzin zajęć projektowych do wykładu BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI)

 

Tematy i zagadnienia:
1. Zajęcia organizujące

2. Polskie normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji

3. Szacowanie ryzyka i postępowanie z ryzykiem; Polityka bezpieczeństwa; Organizacja bezpieczeństwa informacji; Zarządzanie aktywami; Bezpieczeństwo zasobów ludzkich; Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

4. Zarządzanie systemami i sieciami

5. Kontrola dostępu

6. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów informacyjnych; Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji; Zarządzanie ciągłością działania; Zgodność

7. Zajęcia podsumowujące